01 Aug 2006

Norske Skog Tasman stenger papirmaskin

Etter 50 års drift ble PM1 ved Norske Skog Tasman på New Zealand i dag stengt som en del av restruktureringen av produksjonen i Australasia. Stengningen ble gjennomført med en enkel seremoni.
 
Norske Skog -styret besluttet i 2004 å investere 160 millioner AUD (750 millioner NOK/110 millioner USD) i en omfattende restrukturering av virksomheten på Tasman-fabrikken på New Zealand og Albury-fabrikken i Australia. Prosjektet vil redusere kostnadene i regionen med rundt 30 millioner AUD på årsbasis, og øker brutto driftsmargin med 3 - 4 %-poeng.  Kostnadsreduksjonene kommer på grunn av lavere bemanning, og at rundt 50.000 tonn papir som tidligere ble skipet fra New Zealand til Australia, nå blir produsert i Albury. Dette medfører vesentlig lavere distribusjonskostnader i regionen.
 
 
Prosjektet omfattet oppgradering og kapasitetsøkning både i Albury og på PM 2 og PM 3 på Tasman og nedlegging av PM 1 på Tasman. Samlet produksjon på de to fabrikkene er omtrent uendret. Hoveddelen av investeringene er gjennomført i Albury, og omfatter ombygging av papirmaskinen inklusive sko-press i presspartiet og en ny rullmaskin.
 
Antall ansatte på Tasman er redusert med 127 som følge av nedleggingen av PM 1 og tilknyttet virksomhet innenfor tømmerhåndtering og mekanisk masseframstilling.. Nedbemanningen er oppnådd nesten utelukkende gjennom frivillige ordninger. Blant annet ble det tidlig i prosessen opprettet et ressurssenter med kvalifisert personell som kunne gi råd og informasjon.
 
 Oxenøen 1. august 2006
 
NORSKE SKOG
 
Kommunikasjon og Samfunnskontakt