03 Aug 2006

Flytting av TMP-anlegg fra Union til Follum

Styret i Norske Skog besluttet i dag å flytte anlegget for termo-mekanisk papirmasse (TMP) fra nedlagte Union til Follum. TMP- anlegget som er fra 1996, vil bidra til å bedre fabrikkens relativt svake lønnsomhet, øke effektiviteten og gi bedre papirkvalitet. Investeringen blir gjort i 2007 og er på rundt 190 millioner kroner. Det tas sikte på at anlegget skal være i drift ved årsskiftet 2007/2008.
 
Et viktig lønnsomhetsforbedrende tiltak er å strømlinjeforme produksjonen av papirmasse, noe som oppnås ved at det gamle tresliperiet blir nedlagt. Etter investeringen blir produksjonen ved Follum tilnærmet 100 % basert på TMP, men Follum må på linje med de øvrige fabrikkene i Norske Skog også gjennomføre ytterligere tiltak for å redusere kostnadene.
 
Norske Skog Follum har 505 ansatte og produserer i dag ca 410 000 tonn papir i året fordelt på tre papirmaskiner. I løpet av de siste 10 årene har Norske Skog satset på å utvikle Follum til en ledende leverandør innen produktområdet forbedret avispapir og annet oppgradert trykkpapir.
 
 
Oxenøen 3. august 2006
 
NORSKE SKOG
 
Kommunikasjon og Samfunnskontakt