11 Aug 2006

Omstilling og nedbemanning i Norske Skog

Norske Skog må øke lønnsomheten betraktelig og gjennomfører et omfattende forbedringsprogram. Hovedelementene er ytterligere effektivisering av driften, konsentrasjon om de mest lønnsomme produktene og en betydelig nedbemanning. I tillegg vil selskapet redusere produksjonskapasiteten i Korea med 180 000 tonn.
 
Norske Skog har i dag 9 400 ansatte. Selskapet gjennomfører nå en større omorganisering og forenkling av organisasjonsstrukturen. Som en del av lønnsomhetsforbedringene skal bemanningen reduseres.

- Snuoperasjonen kan bety en nedbemanning på om lag 1 000 ansatte. Den største forholdsmessige bemanningsreduksjonen kommer i administrative funksjoner, men det vil også bli en betydelig nedbemanning på fabrikkene, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen. Konsernsjefen legger vekt på å ha en god prosess med tillitsvalgte i planlegging og gjennomføring av nedbemanningen.

 
Det er i dag store innbyrdes forskjeller i produktivitet og inntjening på Norske Skogs 18 fabrikker. Gjennom fortsatt utvikling av globale standarder og utnyttelse av erfaring og kompetanse ved den enkelte fabrikk, skal effektiviteten og lønnsomheten økes i hele konsernet.

 
Norske Skog gjør også en grundig gjennomgang av selskapets produkt- og kundeportefølje. - Vi produserer i dag ca 100 forskjellige varianter av magasin- og avispapir. Selskapet vil oppnå en mer effektiv drift og bedre lønnsomhet dersom vi konsentrerer oss om noen færre varianter, sier Rynning-Tønnesen.

 
I Korea har etterspørselen etter avispapir blitt redusert med ca 20 % over de siste fire årene. Det er behov for å redusere produksjonskapasiteten for avispapir og Norske Skog skal derfor stenge de to papirmaskinene PM1 og PM4 ved Norske Skog Jeonju. Dette fører til en reduksjon av produksjonskapasiteten i Korea på til sammen 180 000 tonn. Papirmaskinene er planlagt stengt ved utgangen av 2006.

 
I forbindelse med nedskriving av papirmaskinene i Korea og kostnader forbundet med nedbemanningen i hele konsernet vil det bli gjort en avsetning i størrelsesorden NOK 1 milliard i regnskapet for tredje kvartal 2006.
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
For ytterligere informasjon:
 
Media: 
Kommunikasjonsdirektør Hanne Aaberg, tlf: 67 59 90 29: 913 51 681
Informasjonssjef Tom Bratlie, tlf: 67 59 93 34, mob: 905 21 904

 
Finansmarked:
Jarle Langfjæran, tlf: 67 59 93 38, mob: 909 78 434
Thomas Tronsgaard, tlf: 67 59 90 62, mob: 900 29 918
Rune Gjessing, tlf: 67 59 90 73, mob: 901 52 614