21 Sep 2006

Handlingsplan for bedret lønnsomhet

Norske Skogs bedriftsforsamling har i dag enstemmig sluttet seg til styrets anbefaling om en handlingsplan for bedret lønnsomhet i konsernet.
 
Ett av elementene i planen er en betydelig nedbemanning med en målsatt reduksjon i antall ansatte på rundt 1.000. Den største forholdsmessige bemanningsreduksjonen kommer i administrative funksjoner, men det vil også bli en betydelig nedbemanning på fabrikkene.
 
Oxenøen, 21.09.2006
 
NORSKE SKOG
Informasjon og Samfunnskontakt