28 Sep 2006

Salg av egne aksjer

Norske Skog har solgt 1.925 egne aksjer til en ansatt i forbindelse med oppgjør av bonusavtale, til kurs kr 97,40. Beholdning av egne aksjer etter dette salget er 631.731 aksjer.
 
Oxenøen, 28. september 2006 
 
NORSKE SKOG
Investor Relations