12 Okt 2006

Refinansiering av eksisterende kredittfasilitet

Norske Skog har gitt en gruppe banker i oppdrag å arrangere en flervaluta kredittfasilitet på € 400 millioner, med varighet 5 år og 3 måneder. Formålet er å refinansiere Norske Skogs eksisterende € 400 millioner kredittfasilitet fra 21.10.2002, som har forfall delvis i 2006 og delvis 2009. Den nye trekkfasiliteten vil, i likhet med den gamle, være en del av konsernets likviditetsreserve.
 
Kredittfasiliteten vil bli arrangert av Danske Bank A/S, ING Wholesale Banking, The Royal Bank of Scotland plc og SEB Merchant Banking.
 
 
 
Oxenøen, 12. oktober 2006
 
NORSKE SKOG
 
 
Kommunikasjon og Samfunnskontakt
 
 
Kontaktpersoner:
Odd-Geir Lyngstad, VP Corporate Treasury, + 47 6759 9274
Jarle Langfjæran, VP Investor Relations, + 47 6759 9338
 
Arne Muehlholm, SEB Merchant Banking, + 44 20 7329 6679