14 Nov 2006

Nedgradering fra Standard and Poor's

Ratingselskapet Standard and Poor's har nedgradert gjelden til Norske Skog til BB+ med "Stable Outlook" fra tidligere BBB- med "Negative Outlook". Norske Skogs rating tas samtidig bort fra "CreditWatch", hvor den ble plassert den 20.oktober 2006. I følge pressemeldingen fra Standard and Poor's skjer endringen som følge av at Norske Skog ikke har klart å oppfylle de finansielle måltall som stilles til tidligere ratingkategori.
 
Endringen har ingen konsekvenser for rentekostnadene på Norske Skogs eksisterende langsiktige gjeld eller kredittfasiliteter.   

Oxenøen, 14.11.2006
 
NORSKE SKOG
 
Investor Relations