16 Nov 2006

EU kommisjonens etterforskning avsluttet

EU-kommisjonen iverksatte i mai 2004 undersøkelser mot Norske Skog og andre papirprodusenter for påståtte brudd på EUs konkurranseregler. EU kommisjonens konkurransemyndighet har i dag informert Norske Skog om at etterforskningen er avsluttet og saken henlagt.
 
Oxenøen, 16. november 2006
 
Norske Skog                                   
Kommunikasjon og samfunnskontakt