23 Nov 2006

EUR 400 mill kredittfasilitet

Norske Skog har etablert en ny flervaluta kredittfasilitet på € 400 millioner, med varighet 5 år og 3 måneder. Hensikten var å refinansiere en ubenyttet € 400 millioner kredittfasilitet fra 21.10.2002, som hadde forfall delvis i 2007 og delvis 2009. Den nye trekkfasiliteten vil, i likhet med den gamle, være en del av konsernets likviditetsreserve.
 
Kredittfasiliteten er arrangert av Danske Bank A/S, ING Wholesale Banking, The Royal Bank of Scotland plc og SEB Merchant Banking. I alt 19 banker deltar i den nye kredittfasiliteten, som ble overtegnet med 40 %.
 
 
 
Oxenøen, 23. november 2006
 
NORSKE SKOG
Kommunikasjon og Samfunnskontakt
 
 
Kontaktpersoner:
Odd-Geir Lyngstad, VP Corporate Treasury, + 47 6759 9274
Jarle Langfjæran, VP Investor Relations, + 47 6759 9338