05 Des 2006

Norske Skog og fransk presse med 500 skoleelever i EU-parlamentet

Et samarbeid mellom Norske Skog og det franske presseforbundet ga 500 franske skoleelever i alderen 10 til 18 år muligheten til å møte i EU- parlamentets lokaler i Strasbourg for å gi uttrykk for hva slags aviser de vil lese i fremtiden. Anledningen var den 15. kongressen til det franske presseforbundet.
 
1200 redaktører, avisdirektører og utgivere lyttet interessert til hva ungdommene hadde på hjertet - og det var ikke lite. I god stil og med stor entusiasme presenterte de prosjekter som først var vurdert av en jury bestående av avisledere, sjefredaktører og Norske Skogs direktør for avispapir Frankrike, Oliviner Der ville.
 
-Skoleelevenes innspill om fremtidens aviser var helt i tråd med de strategier og utviklingsideer som de mest innovative avisene over hele verden har i dag, sier Aralynn McMane, direktør for World Assocation of Newspapers Young Reader program.
 
De yngste deltagerne hadde i tillegg noen morsomme tanker om aviser laget av sjokolade som kan spises når de er lest eller en avis trykt med selvlysende skrift som gjør det mulig å lese i mørke rom. De eldste elevene ønsket seg en Europa-orientert, flerspråklig avis skreddersydd den enkelte lesers interesser.
 
Flere av ungdommene var bekymret for papiravisenes miljøpåvirkning. Aralynn McMane sier at avisutgiverne har i den anledning en stor utfordring i å korrigere denne feiloppfatningen og informere yngre generasjoner og deres foreldre om at papiraviser i realiteten er et miljøvennlig produkt.
 
Den velkjente franske avisen for barn og ungdom, Le Journal de Enfants, utgav en spesialavis trykt på papir fra Norske Skog Follum med de mange fremtidsprosjektene ungdommene har utviklet.
 
Oxenøen, 5. desember 2006
Norske Skog
Kommunikasjon og Samfunnskontakt
 

For ytterligere opplysninger:
Informasjonssjef Pål Stensaas
Telefon 67 59 93 47
Mobil 952 86006