07 Des 2006

Dobler produksjonskapasiteten i Brasil

Norske Skog har besluttet å flytte en papirmaskin fra Union i Skien til Norske Skog Pisa i Brasil. Dette vil øke Norske Skogs kapasitet for produksjon av avispapir i Brasil fra 185 000 tonn til 385 000 tonn.
- Vi ser en fortsatt spennende markedsutvikling for avispapir i Sør-Amerika. Investeringen viser god lønnsomhet, og gjennom dette vil Norske Skog befeste sin posisjon som den ledende aktøren i regionen, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.
Sør-Amerika har en god vekst i forbruket av avispapir, og må i dag importere avispapir fra andre deler av verden for å dekke etterspørselen. Brasils forbruk av avispapir har vokst med 5 % årlig siden 2003 og vil i år bli noe over 500.000 tonn. Av dette blir ca 2/3 importert.
Prosjektet har en kostnadsramme på USD 210 millioner (ca. NOK 1,3 milliarder) og vil bli finansiert ved kontantstrøm fra løpende drift.  Investeringen vil ligge innenfor de normale investeringsrammer for selskapet på NOK 1,5 -2 milliarder årlig.  Råstofftilgangen er sikret gjennom langsiktige leveranseavtaler som gir en gunstig pris på trefiber.
I tillegg til flytting av selve papirmaskinen, omfatter prosjektet oppgradering og kapasitetsøkning på papirmaskinen, nødvendig bygningsmasse, og et nytt TMP-anlegg som må bygges for å øke kapasiteten på fremstilling av tremasse til papirproduksjonen. Det vil også bli gjort miljøinvesteringer på fabrikken.   Investeringene medfører en oppgradering av maskinen og papiret kommer til å holde meget høy kvalitet.
Dersom de nødvendige godkjennelser fra myndighetene i Brasil er på plass i løpet av første halvår 2007, kan papirmaskinen fra Union være i produksjon på Norske Skog Pisa i begynnelsen av 2009.
Norske Skog Pisa har vært en del av Norske Skog siden oppkjøpet av Fletcher Challenge i 2000. Fabrikken har i dag én papirmaskin med en kapasitet på 185 000 tonn avispapir pr år og ca 350 ansatte. Antall ansatte vil øke med ca 100 når den nye papirmaskinen er installert.
Norske Skog har to papirfabrikker i Sør-Amerika, Norske Skog Pisa og Norske Skog Bio Bio i Chile. Norske Skog har god lønnsomhet i Sør-Amerika, med brutto driftsmargin på 28 % i perioden januar-september 2006, og 32 % i gjennomsnitt over årene 2001 - 2006.
Papirproduksjonen ved Norske Skog Union ble lagt ned i mars 2006. Så godt som alle de daværende 360 ansatte ved bedriften har i dag fått nytt arbeid. En egen, lokal organisasjon er etablert for å lede utviklingen av det tidligere fabrikkområdet, Klosterøya, til et nytt kraftsenter for næringsutvikling i Skien. Demonteringen og flyttingen av papirmaskinen fra Union vil frigjøre plass til etablering av nye virksomheter på Klosterøya.

Oxenøen, 7. desember 2006
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
For nærmere informasjon:
Media
Kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie
Mobil: 905 21 904
Finansmarkedet
Direktør Investor relations
Jarle Langfjæran
Mobil: 909 78 434