06 Feb 2007

Investerer 330 millioner ved Norske Skog Skogn

Norske Skog skal investere 330 millioner ved Norske Skog Skogn. Prosjektet vil bety økt konkurransekraft og enda høyere kvalitet på papiret som produseres ved fabrikken. Som følge av prosjektet vil det årlige energiforbruket ved fabrikken reduseres med 250 GWh, tilsvarende 17 prosent. Det statlige ENOVA bidrar med 50 millioner kroner til prosjektet.
 
- For Norske Skog er energibesparende tiltak et høyt prioritert område. Jeg er veldig glad for at staten gjennom ENOVA bidrar til at dette prosjektet blir lønnsomt for oss. Omleggingen er optimal, ikke bare fordi den reduserer energiforbruk og kostnader på Norske Skog Skogn, men også fordi den fører med seg en forbedring i kvaliteten på papiret, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.
 
Prosjektet startes i inneværende år og skal gjennomføres innen utgangen av 2009. Norske Skog Skogn baserer produksjonen på papirmasse fra tømmer og returpapir. Etter at prosjektet er gjennomført vil andelen tømmer reduseres noe og erstattes av rimeligere fyllstoff og mer bruk av returpapir. Dette betyr økt konkurransekraft samt at Norske Skog Skogn møter kundenes krav om større andel returfiber i avispapiret.
 
Oxenøen, 6. januar 2007
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
For ytterligere informasjon:
Norske Skog Skogn
Informasjonssjef Per Anders Folladal
Tlf: 74 08 71 17 eller 970 74 301
 
Norske Skog
Kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie
Tlf: 67 59 93 34 eller 905 21 904