07 Feb 2007

Norske Skog planlegger utfisjonering av eiendom

Det er startet en prosess for å utfisjonere de fleste av Norske Skogs eiendommer i Norge som ikke er relatert til papirproduksjon. Eiendomsselskapet vil være et heleid datterselskap av Norske Skogindustrier ASA, og konsernbalansen blir ikke påvirket av transaksjonen.
 
De viktigste eiendommene er Klosterøya i Skien, hovedkontoret med omkringliggende eiendom i Bærum og et landbruks- og boligområde i Trondheim. Saken blir behandlet av styret i møte 1. mars, med endelig godkjenning på generalforsamlingen 12. april.
 
Oxenøen, 7. februar 2007
 
NORSKE SKOG
Kommunikasjon og sammfunnskontakt