07 Feb 2007

Opptak av obligasjonslån

Norske Skog har gitt Fokus Bank og DnB NOR i oppdrag å legge ut et nytt obligasjonslån i det norske markedet. Lånerammen vil være inntil NOK 1,5 milliarder og løpetiden er 5 år.
Formålet med lånetopptaket er refinansiering av norske obligasjonslån i 2007.
 
Norske Skog ønsker å opprettholde en diversifisert låneportefølje hvor finansieringen er spredt på flere kilder. Obligasjonslån i det norske markedet har tradisjonelt utgjort en viktig kilde til finansiering, og Norske Skog er blant de største utstederne i dette markedet.
 
Oxenøen, 7. februar 2007
 
NORSKE SKOG
Kommunikasjon og samfunnskontakt