12 Feb 2007

Opptak av obligasjonslån gjennomført

Norske Skog har emittert første transje av et nytt flytende rente obligasjonslån med 5 års løpetid. Obligasjonene ble meget godt mottatt i markedet og selskapet valgte å stenge bøkene etter et oppnådd emittert volum på NOK 1 milliard.  Innbetalingsdato er 1. mars 2007.
 
Lånet ble tilrettelagt av DnB NOR Markets og Fokus Markets og vil bli børsnotert på Oslo Børs.
 
Refinansieringen vil bidra til en diversifisert finansieringsstruktur i kommende år.
 
Oxenøen, 12. februar 2007
 
NORSKE SKOG
 
Informasjon og Samfunnskontakt