01 Mar 2007

Lars Wilhelm Grøholt stiller ikke til gjenvalg som styreleder i Norske Skog

Norske Skogs nåværende styreleder Lars Wilhelm Grøholt har i dag meddelt valgkomiteens leder, Idar Kreutzer, at han ikke stiller til gjenvalg ved selskapets generalforsamling den 12. april.

Lars Wilhelm Grøholt har vært styreleder i Norske Skogindustrier ASA siden 2002.
 
- Det har vært fem år med dalende inntjening og en utfordrende markedssituasjon. De to siste årene har vært spesielt tøffe og arbeidskrevende for styret og administrasjonen, med mange vanskelige og viktige beslutninger for selskapet, sier Lars Wilhelm Grøholt.

Ny konsernsjef og ny konsernledelse ble utnevnt i 2006, og en betydelig omstillingsprosess er igangsatt for å nå selskapets økonomiske mål.

- Jeg føler meg trygg på at omstillingsarbeidet er godt i gang, og har stor tro på at selskapet skal nå sine mål, til beste for aksjonærene og selskapets ansatte. Jeg mener tiden nå er inne for å slippe til nye krefter i styret og har derfor meddelt valgkomiteens leder at jeg ikke tar gjenvalg, sier Grøholt.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt