02 Mar 2007

Utfisjonering av eiendom

Som meldt i børsmelding fra 7. februar er det startet en prosess for å utfisjonere de fleste av Norske Skogs eiendommer i Norge som ikke er relatert til papirproduksjon. Eiendomsselskapene vil ligge i et underkonsern som er heleid av Norske Skogindustrier ASA, og konsernbalansen blir ikke påvirket av transaksjonen. De viktigste eiendommene er Klosterøya i Skien, hovedkontoret med omkringliggende eiendom i Bærum og et landbruks- og boligområde i Trondheim.
 
Utfisjoneringen ble vedtatt på møter i styret og i bedriftsforsamlingen i dag, med endelig godkjenning på generalforsamlingen 12. april. Av juridiske årsaker kan ikke Norske Skog eie egne aksjer på utfisjoneringstidspunktet, som antas å bli i juni 2007. Beholdningen av egne aksjer vil derfor bli solgt på forhånd, med den klare forutsetning at tilsvarende antall aksjer kjøpes tilbake etter at transaksjonen er gjennomført. Norske Skog eier pr. i dag 631.731 egne aksjer, men dette antallet vil gå ned som følge av det årlige aksjesalget til ansatte som gjennomføres i mars.  
 
Oxenøen, 1. mars 2007
 
NORSKE SKOG
Kommunikasjon og samfunnskontakt