06 Mar 2007

Kim Wahl foreslås som ny styreleder i Norske Skog

Kim Wahl foreslås som ny styreleder i Norske Skog etter at Lars W. Grøholt har meddelt valgkomiteen at han ikke stiller til gjenvalg i styret. Valgkomiteen foreslår at Øivind Lund gjenvelges som nestleder i styret, mens Kari Broberg er foreslått som nytt styremedlem.
 
Lars W. Grøholt har vært styreleder i Norske Skog i fem år. - Den internasjonale papirindustrien har vært igjennom flere vanskelige år. Norske Skog har derfor gjennomgått en omfattende omstillingsprosess i den tiden Lars W. Grøholt har vært styreleder. Vi takker ham for innsatsen i denne krevende perioden, sier valgkomiteens leder, Idar Kreutzer.
 
Kim Wahl, som foreslås av valgkomiteen som ny styreleder, er i dag partner og nestleder i styret i det europeiske Private Equity-selskapet Industri Kapital. Industri Kapital er eiere i 24 selskaper over hele Europa med en samlet omsetning på mer enn åtte milliarder Euro. Wahl har en MBA fra Harvard University. Han har tidligere arbeidet blant annet i den amerikanske investeringsbanken Goldman, Sachs & Co i London og New York.
 
- Kim Wahl har meget sterk strategisk erfaring og kompetanse. Han har i tillegg internasjonal industrierfaring, kunnskap om og kjennskap til internasjonal finansvirksomhet samt erfaring fra store og krevende omstillingsprosesser. Dette, kombinert med Wahls sterke, personlige egenskaper, gjør at han oppfyller de krav til ny styreleder som valgkomiteen har satt. Kim Wahl tilfører en kompetanse og erfaring som vil være viktig i Norske Skog fremover, sier Idar Kreutzer.
 
Kari Broberg foreslås samtidig av valgkomiteen som nytt styremedlem etter Annette Brodin Rampe som går ut av styret. Broberg arbeider i dag som bedriftsrådgiver og bonde. Hun er utdannet silviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har tidligere arbeidet blant annet i Hartmark Consulting, Jordan, Alcatel Telecom og Aker Engineering.
 
Valgkomiteen foreslår også endringer i Norske Skogs bedriftsforsamling.
 
Helge Evju foreslås som ny leder for bedriftsforsamlingen og dermed også leder for valgkomiteen. Idar Kreutzer foreslås som nestleder i bedriftsforsamlingen og valgkomiteen, mens Øyvind Birkeland, konserndirektør i DnB NOR Kapitalforvaltning, foreslås som nytt medlem i bedriftsforsamlingen etter Svein Aaser som har trukket seg.
 
Valgkomiteens forslag til aksjonærvalgte styremedlemmer og medlemmer av bedriftsforsamlingen er da som følger:
 
Styret: Kim Wahl (leder), Øivind Lund (nestleder), Halvor Bjørken, Gisele Marchand, Ingrid Wiik og Kari Broberg.
 
Bedriftsforsamlingen: Helge Evju (leder), Idar Kreutzer (nestleder), Emil Aubert, Ole H. Bakke, Ann Kristin Brautaset, Kirsten C. Idebøen, Birgitta Rødstøl Næss, Christian Ramberg, Tom Ruud, Turid Fluge Svenneby, Halvard Sæther og Øyvind Birkeland.
 
Valgkomiteen i Norske Skog består i dag av Idar Kreutzer (leder), Helge Evju, Gunn Wærsted og Ole H. Bakke.
Valgene avholdes i forbindelse med Norske Skogs generalforsamling den 12. april 2007.
 
Alle valgkomiteens innstillinger er enstemmige.
 
For nærmere informasjon, vennligst kontakt valgkomiteens leder, Idar Kreutzer, på tlf 22 31 11 64 eller kommunikasjonsdirektør i Norske Skog, Tom Bratlie, på tlf 67 59 93 34 eller 905 21 904.
 
Oxenøen, 6. mars 2007
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Kim Wahl foto