12 Apr 2007

Norske Skog: Omstilling i optimistisk lys

Omstilling og optimisme sto sentralt i Norske Skogs avtroppende styreformann Lars Wilhelm Grøholts tale til eierne på dagens generalforsamling. I fjor varslet han en omfattende hestekur for å bedre lønnsomheten i selskapet. Allerede mot slutten av 2006 ga omstillingsprogrammet en positiv virkning på 400 millioner kroner. Målet er 3 milliarder innen utgangen av 2008.
 
- Selvfølgelig er det alt for tidlig å trekke noen konklusjoner, men jeg tillater meg å være optimist på selskapets vegne, sa Grøholt. Omstillingsarbeidet har fått den nødvendige forankring i alle Norske Skogs forretningsenheter. Det er der verdiene skapes og den store omstillingen skjer. Styret har satt et avkastningsmål på 11 prosent på sysselsatt kapital. I fjor var avkastningen 3,7 prosent.
 
Forsiktig vekst
Lars Wilhelm Grøholt viste til at store deler av den globale papirindustrien utfordres av overproduksjon og kostnadsvekst. Industrien har ikke vært i stand til å fase ut nok produksjonskapasitet i takt med utviklingen i de modne markedene. Men det er flere lysglimt.
 
I Europa har det de siste fem årene vært en forsiktig vekst i etterspørselen noe som i hovedsak skyldes den positive økonomiske utviklingen i Øst-Europa. Utviklingen er også positiv i Sør-Amerika og stabil i Australasia.
 
Den største utfordringen har Norske Skog i Kina hvor prisene på avispapir er svært lave fordi det er etablert flere papirfabrikker enn det er behov for.
 
- Det er vanskelig å se for seg at Norske Skog som den mest globale aktøren i papirindustrien ikke skal være tilstede i verdens raskest voksende marked. Med våre to meget gode fabrikker i Shanghai og Hebei skal vi ha et helt spesielt fokus på situasjonen i Kina, sa Grøholt.
 
Lars Wilhelm Grøholt gjennomgikk hovedelementene i omstillingsprogrammet som også innebærer nedbemanning. Styreformannen forsikret generalforsamlingen om at selskapet setter stor energi inn på arbeidet med å hjelpe de som blir berørt til ny jobb og økonomisk trygghet.
 
Dypt inntrykk
- Noe av det vanskeligste jeg har vært med på i hele mitt yrkesaktive liv, var beslutningen om å legge ned Union. Den massive omtalen og kritikken saken fikk, har gjort et dypt inntrykk, og jeg er ydmyk i forhold til håndtering av saken. Mye kunne vært gjort annerledes. Jeg er imidlertid overrasket over mangelen på nyanser i den offentlige debatten, sa styrelederen.
Han viste til at bransjen i Europa sto overfor overproduksjon med et skrikende behov for tilpassing.
 
- Norske Skog må restrukturere selskapet for å være best mulig rustet for fremtiden. Omstilling er naturlig, fastslo Grøholt. Han trakk også frem de positive sidene ved omstillingen i Skien.
 
Fremtidsindustri
Den raske utbredelsen av konkurrerende medier påvirker papirindustrien, men de forskjellige mediene fyller hver sin funksjon. - Papiravisen er ikke noe som eksisterer på tross av utviklingen, med har en solid posisjon i det totale mediebildet. Vi vet at antallet avistitler øker hvert eneste år, og 1,4 milliarder mennesker leser minst en avis daglig, sa Grøholt som berømmet mediehusene og annonsørene for kontinuerlig produktutvikling.
Han uttrykte at medieindustrien er en fremtidsrettet industri hvor Norske Skog har, og fortsatt skal ha en meget sterk posisjon.
 
 
Melding til Oslo Børs:
 
GENERALFORSAMLING I NORSKE SKOG
 
Norske Skogs generalforsamling ble avholdt i dag, 12. april 2007.
 
Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag om utbetaling av utbytte med 5,50 kroner pr. aksje. Utbyttet blir utbetalt 24. april 2007 til aksjonærer som er registrert i selskapets aksjonærregister i dag. "Record date" for utbyttebetalingen er 17. april, og Norske Skogs aksjer handles uten utbytte fra og med i morgen, 13. april 2007.
 
Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer, begrenset oppad til 10 % av de til en hver tid utestående aksjene. Fullmakten avløser en tidligere fullmakt og er gitt frem til generalforsamling i 2008.
 
Øyvind Birkeland ble valgt som nytt medlem i bedriftsforsamlingen etter Svein Aaser. Øvrige medlemmer som var på valg i bedriftsforsamlingen og i valgkomiteen, ble gjenvalgt.
 
De andre sakene på generalforsamlingen ble også vedtatt i henhold til innkallingen.
 
I etterfølgende møte i bedriftsforsamlingen, ble Kim Wahl valgt til ny styreleder etter Lars W. Grøholt, og Kari Broberg ble valgt til nytt styremedlem etter Annette Brodin Rampe. Styremedlemmene har ett års funksjonstid. 
Etter valgene er det disse medlemmene i Norske Skogs styrende organer:
 
Styret - aksjonærvalgte representanter:
Kim Wahl, styreleder, Øivind Lund, nestleder, Halvor Bjørken, Kari Broberg, Gisèle Marchand, Ingrid Wiik.
 
Styret - ansattvalgte representanter:
Kåre Leira, Stein Roar Eriksen, Trond Andersen.
 
Bedriftsforsamlingen - aksjonærvalgte representanter:
Helge Evju, leder, Idar Kreutzer, nestleder, Emil Aubert, Ole H. Bakke, Øyvind Birkeland, Ann Kristin Brautaset, Kirsten C. Idebøen, Birgitta Rødstøl Næss, Christian Ramberg, Tom Ruud, Turid Fluge Svenneby, Halvard Sæther.
 
Bedriftsforsamlingen - ansattvalgte representanter:
Øystein Bruce, Roy Helgerud, Bjørn Inge Hoem, Paul Kristiansen, Randi Nessemo, Stig A. Stene.
 
Bedriftsforsamlingen - ansattvalgte observatører:
Thor Granaune, Inge Myrlund, Martin M. Petersen.
 
Protokoll fra generalforsamlingen er sendt Oslo Børs.
 
Oxenøen, 12. april 2007
Norske Skog
 
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
Kontaktpersoner:
 
Media:
 
Kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie,
telefon 67 59 93 34 eller 90 52 19 04
 
Finansmarked:
 
Direktør Jarle Langfjæran,
telefon 67 59 93 38 eller 90 97 84 34