19 Apr 2007

Valutaforhold m.v. i 1. kvartal 2007

Publisering av Norske Skogs regnskap for 1. kvartal 2007 skjer fredag 4. mai kl 8.
 
Det blir presentasjon med webcast i selskapets lokaler kl 13 samme dag. Mer informasjon om dette arrangementet kommer på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com.
  
"Silent Period" i forkant av publiseringen starter mandag 23. april. 
 
Spesielle forhold knyttet til resultatet i 1. kvartal
 
Netto resultateffekter fra energisikring knyttet til Norske Skogs kraftkontrakter er en kostnad på NOK 380 mill. i kvartalet. Dette er urealiserte verdiendringer som følge av at fremtidige energipriser i en viss grad er knyttet opp til underliggende derivater.  
 
Valutaeffekter, medtatt under finanspostene, utgjør totalt en gevinst på rundt NOK 80 mill. I hovedsak er dette urealiserte gevinster.
 
Norske Skogs handelsveide valutakurv ("Norske Skog-indeksen") hadde en gjennomsnittsverdi på 88,5 i 1. kvartal 2007, mot 90,2 i 4. kvartal 2006 og 88,6 i 1. kvartal 2006. Indeksen starter 01.01.2002.
 

Oxenøen, 19. april 2007
 
NORSKE SKOG
Investor Relations