04 Mai 2007

Forbedringsinnsats gir resultater

Norske Skog 1. kvartal 2007:
 
Råvarene til produksjon av avis- og magasinpapir ble dyrere i 1. kvartal 2007. Norske Skog betalte 6-7 prosent mer for returpapir og massevirke. Samtidig konstaterer selskapet at forbedringsprogrammet ga en positiv resultateffekt på rundt 200 millioner i samme periode.
 
- Hele organisasjonen gjør en stor innsats med å gjennomføre det omfattende forbedringsprogrammet. På denne måten klarer Norske Skog å møte økte kostnader og et fortsatt krevende marked, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.
 
Brutto driftsresultat før spesielle poster ble 1 175 millioner kroner mot 1 267 millioner kroner i 4. kvartal 2006. Netto driftsresultat før spesielle poster ble 440 millioner kroner mot 538 millioner kroner 4. kvartal 2006. Sammenlignet med 1. kvartal 2006 er brutto driftsresultat for 1. kvartal i år 141 millioner kroner høyere. De faste kostnadene er betydelig lavere som følge av restrukturering av fabrikkporteføljen, forbedringsprogrammet og ombygginger i Australasia i fjor.
 
For resten av året forventes det en relativt god etterspørselsutvikling med unntak av det nordamerikanske markedet.
Avispapirmarkedet i Europa er fortsatt godt med en etterspørsel på linje med fjoråret. Betydelig fall i etterspørselen på avispapir i Nord-Amerika og overkapasitet i Kina påvirker det europeiske markedet ved økt import av avispapir fra Canada og mindre rom for eksport til Asia.
 
Hele rapporten for 1. kvartal 2007 kan leses på www.norskeskog.com.
 
Oxenøen 4. mai 2007
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
For ytterligere informasjon:
 
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Tom Bratlie
Tlf: 67 59 93 34
Mob: 905 21 904 
 
Finans:
Direktør
Jarle Langfjæran
Tlf: 67 59 93 38
Mob: 909 78 434
 

Q1 2007 Norske Skog Styrets beretning med regnskap