04 Mai 2007

Meldepliktig handel

Norske Skogs styreformann Kim Wahl har i dag kj°pt 100 000 aksjer i Norske Skog til kurs 89,8657. Wahls beholdning av aksjer i Norske Skog etter dette kj°pet er 100 000 aksjer.
 
Norske Skogs konserndirekt°r for finans og °konomi Andreas Enger har i dag kj°pt 1 000 aksjer i Norske Skog til kurs 90,10. Engers beholdning av aksjer i Norske Skog etter dette kj°pet er 2 410 aksjer.
 
Oxen°en 4. mai 2007
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt