14 Mai 2007

Unge lesere for miljø

WWF (Verdens Naturfond) og Norske Skog har innledet et samarbeid om miljøinformasjon i thailandske skoler. I løpet av ett år skal klima, lokale miljøforhold og miljøutfordringene rundt Mekongelven settes på agendaen for skolebarn i Thailand. Prosjektet har fått navnet "Unge lesere for miljø".
 
- Ideen om et samarbeid mellom WWF og Norske Skogs Young Reader- engasjement dukket opp som en direkte følge av de positive erfaringene vi har etter snart fem års innsats for å stimulere barn og ungdom til å bruke aviser i skolearbeidet, forteller informasjonssjef Pål Stensaas i Norske Skog. Her ligger det godt til rette for en ny og spennende satsing som forener Young Reader-modellen, WWFs miljøkompetanse og Norske Skogs miljø- og samfunnsansvar.
 
Gjennom tilgang til aviser i undervisningen, et eget arbeidshefte, oppmuntring til blant annet å skrive egne innlegg er det initiativtagernes mål at prosjektet ikke bare skal stimulere unge mennesker til å lese aviser, men også få dem til å engasjere seg i vår tids viktigste tema: miljøutfordringene.
 
Programmet vil blant annet fokusere på elven Mekongs nedslagsfelt. Elven flyter i 4500 kilometers lengde gjennom hele regionen og er av uhyre stor viktighet for landene Kina, Myanmar, Laos, Thailand, Kambodsja og Vietnam, når det gjelder miljø, vegetasjon, dyreliv og ikke minst: de cirka 60 millioner menneskene som lever i nærheten av den.
 
- Mekongregionen er et prioritert område for WWF, sier Knut Frederik Horn, markedssjef i WWF Norge. For Norske Skog er området interessant blant annet fordi avispapirfabrikken Norske Skog Singburi ligger i Thailand. En annen grunn til at landet ble valgt ut som pilot er myndighetenes positive holdning til miljøet, samt WWFs sterke organisasjon lokalt.
 
Oxenøen, 14. mai 2007
Norske Skog
Corporate Communication
 
For ytterligere informasjon
Norske Skog:

Informasjonssjef Pål Stensaas,
Telefon 67 59 93 47
Mobil 952 86 006 
 
WWF, Norge
 
Markedssjef
Knut Frederik Horn
Telefon: 22 03 65 00