25 Jun 2007

Utfisjonering av eiendom gjennomført

Generalforsamlingen i Norske Skog vedtok den 12. april at ikke driftsrelatert eiendom skulle utfisjoneres. Utfisjoneringen ble gjennomført den 23. juni. Eiendommene er nå organisert som egne aksjeselskap og lagt inn i et eget eiendomskonsern som er heleid av Norske Skogindustrier ASA. Konsernbalansen og aksjonærene i Norske Skog blir ikke påvirket av transaksjonen.
 
Oxenøen, 25 June, 2007
 
Norske Skog
Investor Relations