27 Jun 2007

Pisa PM 2 - Godkjennelse fra Brasilianske myndigheter

Som meddelt 7. desember 2006 har Norske Skog besluttet å flytte en papirmaskin fra Union i Skien til Norske Skog Pisa i Brasil. Gjennomføringen var avhengig av at nødvendige godkjennelser ble gitt av myndighetene i Brasil og slik godkjennelse er nå gitt. Det er planlagt oppstart av papirmaskinen i andre kvartal 2009.
 
Oxenøen, 27. juni 2007
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt