27 Jun 2007

Kj°p av 200.000 egne aksjer

Norske Skog har i dag kj°pt 200.000 egne aksjer til kurs 87,12. Etter kj°p av disse aksjene har Norske Skog 600.000 aksjer i egen beholdning.
 
Kj°pet er gjort under den generelle fullmakten som generalforsamlingen har gitt til kj°p av inntil 10 % av utestňende antall aksjer. Aksjene skal benyttes i forbindelse med ňrlige salg av aksjer til ansatte, og vil ikke bli kansellert. I denne omgang kan det kj°pes tilbake inntil 2.000.000 aksjer i tidsrommet fram til 31.12.2007. Hittil er det under fullmakten kj°pt tilbake 600.000 aksjer.
 
Oxen°en, 27. juni 2007
 
NORSKE SKOG
Investor Relations