19 Jul 2007

Valutaforhold m.v. i 2. kvartal 2007

Publisering av Norske Skogs regnskap for 2. kvartal 2007 skjer fredag 3. august kl 8. 
 
Det blir presentasjon med webcast i selskapets lokaler kl 13 samme dag. Mer informasjon om dette arrangementet kommer på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com.   
 
"Silent Period" i forkant av publiseringen starter mandag 23. juli.  
 
 
Netto resultateffekter fra energisikring knyttet til Norske Skogs kraftkontrakter er en kostnad på rundt NOK 200 mill. i kvartalet. Dette er urealiserte verdiendringer som følge av at fremtidige energipriser i en viss grad er knyttet opp til underliggende derivater, dessuten tidsverdi av opsjoner som gjelder langsiktig energikontrakt i Brasil. Beløpet har ingen kontanteffekt.  
 
Valutaeffekter, medtatt under finanspostene, utgjør totalt en gevinst på rundt NOK 180 mill. Av dette er rundt NOK 130 mill. relatert til gevinst fra sikring av kontantstrøm.
 
Norske Skogs handelsveide valutakurv ("Norske Skog-indeksen") hadde en gjennomsnittsverdi på 87,1 i 2. kvartal 2007 mot 88,5 i 1. kvartal 2007 og 85,9 i 2. kvartal 2006. Indeksen starter 01.01.2002.
 
 
Oxenøen, 19. juli 2007
 
NORSKE SKOG
Investor Relations