13 Sep 2007

Reduserer kapasiteten på avispapir i Europa

Overkapasiteten innenfor europeisk avispapirindustri fører til at tilbudet av avispapir er større enn etterspørselen. For å møte denne situasjonen har Norske Skog besluttet å redusere produksjonen av avispapir i Europa med 200 000 tonn i 2008. I tillegg er det allerede besluttet produksjonsbegrensninger på rundt 70 000 tonn i siste halvår i 2007.

En svekket markedsbalanse, kombinert med økte kostnader på viktige innsatsfaktorer som returpapir, trevirke og energi, gjør at Norske Skog må ta ytterligere grep for å bedre lønnsomheten.

- Norske Skogs økonomiske resultater er ikke tilfredsstillende, og tiltak for å øke lønnsomheten er helt nødvendig. Forsvarlig inntjening er en absolutt forutsetning for å utvikle Norske Skog som et sterkt og handlekraftig selskap, sier Norske Skogs konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Norske Skogs konsernledelse har besluttet en midlertidig reduksjon i avispapirproduksjonen i Europa på totalt 200 000 tonn i 2008. Dette utgjør i underkant av 10 prosent av Norske Skogs produksjonskapasitet for avispapir i Europa, og vil bidra til at forholdet mellom tilbud og etterspørsel forbedres. Selskapet vil i tillegg spare kostnader slik at det blir en klar positiv resultateffekt i 2008.

Analyser viser at en betydelig andel av reduksjonene bør tas ved de norske fabrikkene Norske Skog Follum og Norske Skog Skogn, mens en mindre del bør tas ved Norske Skog Parenco i Nederland og Norske Skog Golbey i Frankrike.

Konsernledelsen har satt i gang en prosess, i nært samarbeid med ledelse og tillitsvalgte ved den enkelte fabrikk, for å utarbeide en overordnet produksjonsplan for 2008.
 
Oxenøen, 13. september 2007

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
For ytterligere informasjon:

Media:
Kommunikasjonsdirektør
Tom Bratlie
Tlf: 67 59 93 34
Mob: 905 21 904 
 
Finansmarked:
Direktør
Jarle Langfjæran
Tlf: 67 59 93 38
Mob: 909 78 434