13 Sep 2007

Kapasitetsreduksjon på avispapir i Europa

Det er stabil etterspørsel etter avispapir i Europa, men markedsbalansen er blitt endret i år som følge av mer import fra Canada. Det er grunn til å tro at nåværende markedssituasjon fortsetter også neste år, og Norske Skog har derfor startet en prosess med sikte på å ta ut europeisk produksjonskapasitet tilsvarende 200.000 tonn i 2008. Analyser har indikert at en betydelig del av dette bør skje i Norge. Det forventes en klar positiv resultatmessig effekt av stengningene.
 
Det er i tillegg besluttet å ta produksjonsinnskrenkninger ved avispapirfabrikkene i Europa med rundt 70.000 tonn i 3. og 4. kvartal 2007.
 
Oxenøen, 13.09.2007
 
NORSKE SKOG
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
Kontaktpersoner finansmarked:
Jarle Langfjæran, tlf. 6759 9338
Thomas Tronsgaard, tlf. 6759 9062