28 Sep 2007

Fordeling av produksjonkutt innen avispapir i Europa

Norske Skog har i dag tatt beslutning om fordeling av produksjonskutt i 2008. Planen betyr at produksjonen av avispapir i Europa blir redusert med 200 000 tonn i 2008. Kuttene gjennomføres uten permitteringer.

Den overordnede beslutningen om redusert produksjon ble tatt av konsernledelsen i begynnelsen av september. Ledelse og tillitsvalgte på den enkelte fabrikk har vært sterkt involvert i utformingen av den endelige planen.

- Dette har vært en meget krevende prosess. Jeg vil rose ledelsen på de berørte fabrikkene og tillitsvalgte for deres konstruktive og positive deltagelse. Sammen har vi klart å få på plass en plan for 2008 som vil bli meget viktig i våre anstrengelser for å øke lønnsomheten i Norske Skog, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Planen innebærer at ved Norske Skog Skogn blir produksjonen redusert med 89 000 tonn avispapir i 2008. Norske Skog Follum skal redusere sin produksjon med 64 000 tonn avispapir, mens Norske Skog Parenco i Nederland og Norske Skog Golbey i Frankrike skal redusere sin produksjon av avispapir med 24 000 tonn hver.

Tiltaket vil gi en klar positiv resultateffekt for Norske Skog i 2008. Ved en omlegging til et mer fleksibelt driftsmønster ved fabrikkene blir det en reduksjon i bruken av overtid og sommervikarer. På denne måten blir kostnadene redusert, og det blir ikke behov for permitteringer ved noen av fabrikkene.
 
Oxenøen, 28. september 2007
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
For ytterligere informasjon:

Media:

Kommunikasjonsdirektør
Tom Bratlie
Tlf: 67 59 93 34
Mob: 905 21 904 
 
Finansmarked:
Direktør
Jarle Langfjæran
Tlf: 67 59 93 38
Mob: 909 78 434