01 Nov 2007

Industrikraft Midt-Norge AS: Vil ha gasskraftverk med CO2-håndtering på Skogn

(Denne pressemelding er distribuert av Norske Skog på vegne av Industrikraft Midt-Norge.)
 
En beslutning om investering i gasskraftprosjektet til Industrikraft Midt-Norge (IMN) på Skogn kan bli tatt i løpet av 2008. Forutsetningen er at selskapet i samarbeid med myndighetene kommer frem til forsvarlige økonomiske rammer for gassforsyning og CO2-håndtering.
 
Skogn-prosjektet omfatter kombinert bruk av bioenergi for kraftproduksjon og CO2-fjerning. Det nye konseptet er presentert for olje- og energiminister Åslaug Haga.
 
Bruk av bioenergi i kombinasjon med gasskraft gir dette prosjektet en ekstra dimensjon. De største eierne, Norske Skog og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), vil gjøre det som er mulig for å realisere prosjektet.
 
- Uten perspektiver om en løsning på kraftkrisen i Midt-Norge, vil all industrisatsning i regionen være en uforsvarlig risikosport. Vi ønsker at myndighetene kommer på banen, sier konserndirektør Andreas Enger, Norske Skog. Han ble valgt til ny styreleder i IMN på ekstraordinær generalforsamling torsdag.
 
IMN har konsesjon for å operere kraftverket uten CO2-håndtering. Med den nye klimakvoteloven, vil høyeffektive gasskraftverk få tildelt 75- 92 prosent av kvotebehovet. Likevel føler IMN et betydelig ansvar for å finne gode løsninger for CO2-håndertering i tett samarbeid med myndighetene.
 
Olav Norberg er konstituert som ny daglig leder av IMN etter Johan Chr. Hovland og selskapets forretningsadresse blir Skogn.
 
Styret består nå av styreleder Andreas Enger, Norske Skog, Olav Norberg, Norske Skog, Torbjørn Skjerve, NTE, Leif Nordseth, Trondheim Energi og Johan Chr. Hovland, Elkem.
 
Norske Skog og NTE har hver 40 prosent eierandel, Elkem og Trondheim Energi 10 prosent hver i IMN.
 
Skogn, 1. november 2007

Industrikraft Midt-Norge AS
 
For nærmere informasjon, kontakt kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie i Norske Skog
(905 21 904) eller konstituert daglig leder i IMN Olav Norberg på telefon (905 52 680).

Pressemelding fra IMN