05 Nov 2007

Nedgradering fra Moody's

Ratingselskapet Moody's har nedgradert gjelden til Norske Skog til Ba2 fra Ba1.  I følge Moody's pressemelding skjer endringen som følge av svak pris- og volumutvikling og av fortsatt kostnadsøkning.
Moody's egen melding er vedlagt.
 
Oxenøen, 05.11.2007
 
NORSKE SKOG
 
Investor Relations

Moody's Downgrade 02_11