20 Nov 2007

Melding fra Bloomberg om utbytte for 2007

Nyhetsbyrået Bloomberg har i dag sendt ut en melding om at Norske Skog har besluttet å redusere utbyttet for 2007.
Dette er feil, i og med at styret ikke har diskutert utbytte for 2007 på det nåværende tidspunkt.
 
Norske Skog vil, i tråd med tidligere praksis, informere markedet om styrets utbytteforslag via børsmelding.
 
Oxenøen, 20.11.2007
 
NORSKE SKOG
 
Kommunikasjon og samfunnskontakt