21 Nov 2007

Skattesak i Canada

Norske Skog og kanadiske skattemyndigheter har kommet til enighet om avslutning av en sak som skriver seg fra et datterselskap av daværende Fletcher Challenge og som ble ervervet i år 2000. Avtalen innebærer at Norske Skog betaler et beløp på rundt CAD 42,5 millioner som endelig oppgjør. Beløpet bokføres som skattekostnad i regnskapet for 4. kvartal 2007.
 
Norske Skog har tidligere opplyst at saken ville kunne gitt et krav på opp mot NOK 4,5 milliarder, slik det er omtalt i note 10 til konsernregnskapet for 2006.
 
Oslo, 21. november 2007
 
NORSKE SKOG
 
Kommunikasjon og samfunnskontakt