11 Des 2007

Krav om ekstraordinær generalforsamling

Norske Skog har blitt gjort oppmerksom på at Unionen AS vil be om ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA. Unionen AS sendte i dag flaggemelding til Oslo Børs og eier 5,78 % av aksjene i Norske Skogindustrier ASA.
 
I henhold til allmennaksjelovens § 5-7 kreves det minimum 5 % av aksjene i selskapet for å kreve ekstraordinær generalforsamling.
 
Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes innen en måned etter at et slikt krav er formelt fremmet.  
 
 
Oxenøen, 11. desember 2007
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 
For nærmere informasjon, kontakt kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie på telefon 905 21 904.