12 Des 2007

Norske Skogs virksomhet i Asia

I lys av enkeltaksjonærers uttalelser om Norske Skogs virksomhet i Asia, ønsker selskapet å sikre at det er lik og fullstendig informasjon i markedet om dette.
 
Ledelsen har i noen tid arbeidet med ulike strukturelle løsninger for selskapet.  Som en del av dette, er også muligheten for restrukturering og separat børsnotering av virksomheten i Asia under vurdering.  Selskapet er i dialog med finansielle rådgivere med ledende posisjon i regionen.   På grunn av rådende markedsforhold i regionen, særlig i Kina, er det ledelsens vurdering at et rent salg vil være lite attraktivt og at en vellykket børsnotering vil være avhengig av at det samtidig gjennomføres andre strukturelle grep.  Dette arbeidet har høy prioritet, samtidig som det må forventes at det vil ta noe tid å komme frem til en god, helhetlig struktur for virksomheten i Asia.
 
Norske Skogs virksomhet i Asia omfatter avispapirfabrikker i Sør-Korea, Kina og Thailand. Produksjonskapasiteten er rundt 1,6 million tonn, som er 25 % av Norske Skogs samlede kapasitet.
 
Oxenøen, 12.12.2007
 
NORSKE SKOG
 
Informasjon og Samfunnskontakt