13 Des 2007

Gruppesøksmål i USA henlagt

I juni 2004 ble Norske Skogindustrier ASA og Norske Skog USA Inc. ("Norske Skog") gjenstand for et gruppesøksmål anlagt av 34 saksøkere for en føderal rettsinnstans i USA. I tillegg til gruppesøksmålet ble det anlagt et begrenset antall statlige saker samt en individuell føderal sak. Disse sakene gjaldt påstått konkurransehindrende atferd vedrørende publikasjonspapir.
 
Den 12. desember 2007 ble det føderale gruppesøksmålet anlagt mot Norske Skog av 34 saksøkere trukket på frivillig grunnlag. Norske Skog er av den oppfatning at den gjenværende individuelle føderale saken samt de begrensede antall statlige sakene som gjenstår er grunnløse og vil fortsette å forsvare seg med styrke. Henleggelse av de 34 føderale sakene ble gjennomført uten noen form for forpliktelser eller tilsagn fra Norske Skog sin side.
 
Oslo, 13.12.2007
 
NORSKE SKOG
 
Kommunikasjon og samfunnskontakt