13 Des 2007

Ekstraordinær generalforsamling

Bedriftsforsamlingen i Norske Skog har bestemt at ekstraordinær generalforsamling blir holdt i selskapets lokaler torsdag 10. januar 2008 kl. 1400.
 
Foranledningen er at Norske Skogs aksjonær Unionen AS har bedt om ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA. Unionen AS sendte den 11.12.2007 flaggemelding til Oslo Børs der det går fram at de eier 5,78 % av aksjene i Norske Skogindustrier ASA. I henhold til allmennaksjelovens § 5-7 kreves det minimum 5 % av aksjene i selskapet for å kreve ekstraordinær generalforsamling.
 
Norske Skog vil om kort tid sende saksliste for generalforsamlingen til Oslo Børs.
 
Oxenøen, 13. desember 2007
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt