21 Des 2007

Norske Skog med offensiv satsing på produksjon av biodiesel basert på trevirke

Norske Skog skal, i samarbeid med norske skogeiere, etablere et felles selskap for å utvikle og produsere biodrivstoff basert på trevirke. Et prototypanlegg for biodiesel vil bli bygget i tilknytning til Norske Skog Follum på Hønefoss.

- Jeg ser på dette som et meget spennende og fremtidsrettet prosjekt som åpner nye muligheter for Norske Skog, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Det nye selskapet skal eies av Norske Skog (60 prosent) og skogeierandelslagene (40 prosent) i fellesskap, og blir etablert med en egenkapital på 30 mill kroner.

- Ved Norske Skog Follum har vi kompetanse på prosessindustri og god infrastruktur. I tillegg har fabrikken sentral beliggenhet med god tilgang på virke, sier Rynning-Tønnesen.

Norske Skog har som målsetning å etablere fullskala produksjon av biodiesel. Ett slikt anlegg vil kreve 1-1,5 millioner fm3 trevirke pr år og vil gi 65 000 - 100 000 tonn biodiesel, noe som tilsvarer 4-6 prosent av Norges samlede forbruk av diesel i transportsektoren. Den langsiktige målsettingen er å utvikle en global virksomhet innen produksjon og salg av biodrivstoff.

Investeringen i en prototyp for biodieselproduksjon på Follum er anslått til 100 - 200 mill kroner. Ytterligere kapitalisering blir besluttet på et senere tidspunkt.

Avtalen er inngått med forbehold om godkjenning i de respektive styrer.
 
Oxenøen 21. desember 2007 

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt