21 Des 2007

Femårig leveranseavtale med norske skogeiere

Woodlog, som er et innkjøpsselskap eiet av Norske Skog og Södra, har inngått en femårig rammeavtale med de norske skogeierandelslagene for leveranser av tømmer.

Avtalen innebærer årlig leveransevolumer av grantømmer på samme nivå som i 2007/2008 til Norske Skogs og Södras anlegg i Norge.

-Dette er en god avtale for Norske Skog. Vi har lykkes med å sikre tilstrekkelige mengder tømmer levert ved våre fabrikker i Norge for de neste fem årene i et internasjonalt marked preget av stadig større etterspørsel etter tømmer. Avtalen gir forutsigbarhet i forhold til å måtte kjøpe deler av tømmeret på det internasjonale spotmarkedet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Lokale leveranser, og dermed kortere transport av tømmeret er i tillegg både kostnadsmessig og miljømessig positivt.

Avtaler om konkrete leveranser vil bli mellom de enkelte skogeierandelslagene og WoodLog.

Avtalen er inngått med forbehold om godkjenning i de respektive styrer. I tillegg vil avtalen fremlegges for Norske Skogs ordinære generalforsamling.

Oxenøen 21. desember 2007 

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontak