04 Jan 2008

Presentasjon til dagens telefonkonferanse

Norske Skog avholder en telefonkonferanse for finansmarkedet klokken 13:30 i dag. En presentasjon til bruk i møtet er vedlagt denne meldingen.
 
Oxenøen, 4. januar 2008
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

NSI-Conference call presentation (PDF)