08 Jan 2008

Endret sted for ekstraordinær generalforsamling i Norske Skog

Norske Skogindustrier ASA avholder ekstraordinær generalforsamling den 10. januar kl. 14:00.
 
På grunn av stor påmelding er arrangementet flyttet fra Norske Skogs egne lokaler til Vika Kino, Ruseløkkveien 14 (ved Konserthuset) i Oslo.
 
Mer informasjon er tilgjengelig på selskapets hjemmesider www.norskeskog.com.
 
Oxenøen, 8. januar 2008
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt