09 Jan 2008

Valgkomitéens innstilling til Norske Skogs ekstraordinære generalforsamling

Innstillingen fra valgkomitéen i Norske Skogindustrier ASA til selskapets ekstraordinære generalforsamling den 10. januar 2008 er vedlagt denne meldingen.
 
Oxenøen, 9. januar 2008
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
 

Valgkomiteens innstilling til Norske Skogs ekstraordinære generalforsamling