10 Jan 2008

Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA

Det er i dag avholdt ekstraordinær generalforsamling i Norske Skog.  På dagsordenen stod valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamling og valg av tre medlemmer til valgkomiteen. 
 
Den ekstraordinære generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag og det ble ikke valgt nye medlemmer inn i bedriftsforsamlingen eller valgkomiteen.
 
Protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen sendes Oslo Børs senere.
 
 
 
Oksenøen, 10. januar 2008
 
 
NORSKE SKOGINDUSTRIER
 
Investor relations