23 Jan 2008

Presisering av nedskrivninger i regnskapet for 4. kvartal 2007

Norske Skog publiserte før børsåpning i dag en melding der blant annet nedskrivning av anleggsverdier var omtalt, med et beløp på rundt 2 milliarder kroner. Det presiseres at 28 % av dette beløpet kommer som redusert skattekostnad.
 
Det står også i meldingen fra i dag morges at total nedskrivning av anleggsverdier og goodwill, i alt 4,8 milliarder, er rundt 0,3 milliarder kroner høyere enn anslått i en beregning som ble publisert 03.12.2007. Det korrekte er at total nedskrivning er rundt 0,3 milliarder kroner lavere enn i beregningen fra 03.12.2007. 

Oxenøen, 23. januar 2008
 
NORSKE SKOG
Investor Relations