08 Feb 2008

Meldepliktig kjøp og salg av aksjer

Norske Skog har i dag kjøpt 650.000 egne aksjer til gjennomsnittskurs kr 29,3275 pr. aksje. Selskapet har videresolgt i alt 143.700 egne aksjer til primærinnsidere til samme kurs, kr 29,3275. Norske Skogs egen beholdning etter dette er 1.106.300 egne aksjer.
 
Kjøpet er gjort under den generelle fullmakten som generalforsamlingen har gitt til kjøp av inntil 10 % av utestående antall aksjer. Aksjene vil ikke bli kansellert. I denne omgang kan det i alt kjøpes tilbake inntil 1.400.000 aksjer i tidsrommet fram til og med 29. februar 2008.
 
Følgende primærinnsidere har kjøpt aksjer til kurs kr 29,3275 (beholdning for den enkelte er vist i parantes):
 
Tom Bratlie, 2.000 aksjer (2.995)
Eric d'Olce, 5.000 aksjer (7.503)
Carsten Dybevig, 7.000 aksjer (7.250)
Andreas Enger, 10.000 aksjer (12.410)
Knut Kårbø Erichsen, 3.200 aksjer (4.600)
Morten Holum, 1.000 aksjer (2.215)
Kristin S. Klitzing, 2.000 aksjer (2.410)
Jarle Langfjæran, 1.000 aksjer (5.578)
Kåre Leira, 1.000 aksjer (2.532)
Christian Rynning-Tønnesen, 10.000 aksjer (13.263)
Kim Wahl, 100.000 aksjer (200.000)
Ingrid Wiik, 1.500 aksjer (2.160)

Oxenøen, 8. februar 2008
 
NORSKE SKOG
Investor Relations