04 Mar 2008

Anbefaler kapasitetsreduksjon på 450 000 tonn

Styret i Norske Skog anbefaler overfor bedriftsforsamlingen et forslag om å redusere Norske Skogs produksjonskapasitet med 450 000 tonn.
 
Et stadig svakere marked har resultert i midlertidig produksjonsstans ved flere av Norske Skogs anlegg de siste årene. Produksjonskapasiteten utnyttes derfor ikke effektivt. Samtidig har den vedvarende overkapasiteten bidratt til en svak prisutvikling for selskapets produkter.
 
I alt 450 000 tonn produksjonskapasitet foreslås stengt. Dette utgjør om lag syv prosent av selskapets samlede produksjonskapasitet globalt.
 
Styret i Norske Skog har i dag behandlet saken og har følgende anbefaling til bedriftsforsamlingen:
 
1. Bedriftsforsamlingen gir styret fullmakt til permanent stenging av Norske Skog Steti.
 
2. Bedriftsforsamlingen gir styret fullmakt til stenging av PM2 på Norske Skog Follum på ubestemt tid.
 
3. Bedriftsforsamlingen gir styret fullmakt til stenging av Norske Skog Cheongwon på ubestemt tid.
 
Bedriftsforsamlingen i Norske Skog skal gjøre vedtak i saken på sitt møte den 12. mars 2008.
 
 
Oxenøen, 4. mars 2008
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt