07 Mar 2008

Norske Skog selger Oxenøen

Norske Skog har tildelt Akershus Eiendom AS oppdraget med å selge eiendommen Oxenøen i Bærum kommune.
 
Eiendommen er på ca. 56 mål, og eksisterende bygningsmasse består av kontorarealer og parkeringsanlegg på over 14 000  kvadratmeter.
 
Den eldre eiendomsmassen, som ble tegnet av arkitekt Magnus Poulsson, er bygget rundt 1920 og senere fullstendig renovert og ombygget. Den moderne kontordelen, som er tegnet av arkitekt Lund Hagem, ble ferdigstilt i 1999.
 
Eiendommen  har et gjenværende utbygginspotensiale på ca. 19 000 kvadratmeter, det meste til næringsformål. 
 
Norske Skog har i dag sitt hovedkontor på Oxenøen.
 
 
Oxenøen, 7. mars 2008
 
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt