11 Mar 2008

Svakt resultat i 1. kvartal 2008

Norske Skog er fortsatt rammet av sterk kostnadsvekst, valutaforhold og lavere priser i enkelte markeder. Som følge av dette, ventes det at underliggende brutto driftsresultat (det vil si før alle spesielle poster) blir betydelig svakere i 1. kvartal 2008 enn i 4. kvartal 2007.
 
Oxenøen, 11. mars 2008
 
Norske Skog
Investor relations