12 Mar 2008

Vedtak om kapasitetsreduksjon på 450 000 tonn

Bedriftsforsamlingen i Norske Skog har i dag gitt styret fullmakt til å gjennomføre stengning av i alt 450 000 tonn produksjonskapasitet for avispapir.
 
Et stadig svakere marked har resultert i midlertidig produksjonsstans ved flere av Norske Skogs anlegg de siste årene. Produksjonskapasiteten utnyttes derfor ikke effektivt. Samtidig har den vedvarende overkapasiteten bidratt til en svak prisutvikling for selskapets produkter.
 
I alt 450 000 tonn produksjonskapasitet vil bli stengt. Dette utgjør om lag syv prosent av selskapets samlede produksjonskapasitet globalt, og omfatter følgende fabrikker/papirmaskiner: Permanent stenging av Norske Skog Steti (130.000 tonn), stengning av PM2 på Norske Skog Follum (130.000 tonn) på ubestemt tid, og stenging av Norske Skog Cheongwon (190.000 tonn) på ubestemt tid. Tidspunkt for de enkelte stengningene vil bli besluttet av styret.
 
Som tidligere meddelt, vil stengningene medføre nedskrivninger på rundt NOK 1,1 milliarder. Dette vil bli bokført når tidspunkt for de enkelte stengningene er besluttet. Stengningene vil medføre reduserte faste kostnader på rundt NOK 250 millioner. I tillegg er det en anslått forbedring i dekningsbidraget på rundt NOK 250 millioner ved at andre fabrikker med lave variable kostnader overtar deler av produksjons- og salgsvolumene som faller bort fra de enhetene som stenges. 
 
 
Oxenøen, 12. mars 2008
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt